Monthly Archives: Tháng Ba 2020

Danh sách đại lý nhà thuốc phân phối tại Ba Đình

1.Phường Phúc Xá Địa chỉ Nhà thuốc Điện Thoại 80 Phúc Xá Nhà thuốc Gia Đức 0947 165 392 19 Tân ấp Nhà thuốc Xuân Hưng 0919 876 470 2. Phường Trúc Bạch Địa chỉ Nhà Thuốc Điện Thoại 127 Nguyễn Trường Tộ Nhà thuốc Hạnh Phúc 0966 026 074