Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Nghệ An   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Sóc Trăng   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Sóc Trăng chưa có điểm bán  

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Vĩnh Long   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Vĩnh Long chưa có điểm bán  

Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Trà Vinh   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Trà Vinh chưa có điểm bán  

Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Tiền Giang   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Tiền Giang chưa có điểm bán  

Tỉnh Long An

Tỉnh Long An

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Kiên Giang   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Long An chưa có điểm bán  

Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Hậu Giang   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Hậu Giang chưa có điểm bán  

Tỉnh Cần Thơ

Tỉnh Cần Thơ

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Cần Thơ   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Cần Thơ chưa có điểm bán  

Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Cà Mau   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Cà mau chưa có điểm bán  

Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

Danh sách phòng khám, nhà thuốc phân phối tại Tỉnh Bến Tre   Lưu ý: Hỏi đúng tên sản phẩm AZKA (a-dét-ca) để được mua đúng sản phẩm  Nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại Tỉnh Bến Tre chưa có điểm bán  

1 2 3 12

Điểm bán

Danh sách phòng khám sử dụng AzkaXem ngay
Danh sách nhà thuốc bán AzkaXem ngay
Azka mũi họng trẻ em 115.000 đ chai 120 ml
Azka mũi họng người lớn 160.000 đ chai 120 ml
Azka nhỏ mũi 30.000 đ chai 10 ml
Azka xoang 265.000 đ 30 viên
Azka xịt xoang 65.000 đ chai 15 ml
Azka phổi 285.000 đ 20 ống 10 ml

Ưu đãi khi mua từ 4 hộp sản phẩm trở lên

  • * Miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng mới thanh toán
  • * Tặng thêm 1 hộp cùng loại khi tích đủ 7 điểm (1 hộp tích 1 điểm)
Azka mũi họng
trẻ em
115.000 đ 120 ml
Azka mũi họng
người lớn
160.000 đ 120 ml
Azka nhỏ mũi 30.000 đ 10 ml
Azka xoang 265.000 đ 30 viên
Azka xịt xoang 65.000 đ 15 ml
Azka phổi 285.000 đ 20 ống

Ưu đãi khi mua từ 4 hộp sản phẩm trở lên

  • * Miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng mới thanh toán
  • * Tặng thêm 1 hộp cùng loại khi tích đủ 7 điểm (1 hộp tích 1 điểm)
Danh sách phòng khám sử dụng AzkaXem ngay
Danh sách nhà thuốc bán AzkaXem ngay
AZKA